SVET TANTRY

 
 
 
 
 

Chystáte sa vstúpiť na stránky s erotickou a sexuálnou tematikou, prečítajte si preto prosím pozorne nasledujúce inštrukcie:

Stlačením tlačidla \ Súhlasím \ 'potvrdzujem, že 

  • 1. mám viac ako osemnásť rokov a že som dosiahol plnoletosť;
  • 2. ak sa nachádzam v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená odlišne od predpisov Slovenskej republiky, potvrdzujem, že spĺňam všetky podmienky plnoletosti v danom štáte a že mám viac ako 18 rokov a že vstup na tieto stránky nie je obmedzený a / alebo zakázaný predpisom štátu, v ktorom sa nachádzam a / alebo ktorého som štátnym príslušníkom;
  • 3. súhlasím s tým, že sexuálne orientovaný materiál som oprávnený užívať len v súkromí a to výlučne pre svoju osobnú potrebu;
  • 4. sexuálne orientované materiály ma neurážajú, nepohoršujú a / alebo inak neohrozujú a na uvedené 5. stránky vstupujem dobrovoľne
  • 5. budem si vyberať a používať iba a výhradne také materiály, ktoré neporušujú zákony štátu, v ktorom sa nachádzam
  • 6. neposkytnem a ani priamo či nepriamo neumožním prístup k materiálom získaným na týchto stránkach osobám mladším osemnásť rokov ani iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto vyhlásení. 

Ak spĺňate všetky podmienky uvedené pod bodmi 1 až 6, ste oprávnení vstúpiť.

 

Súhlasím a potvrdzujem vyššie uvedené. 

 

 

 SÚHLASÍM