TAO Me-Sajk

 

 

 "PREBUDENIE DRAKA" + VITALITA + UVOĽNENIE NAPÄTIA 

 

 

Prebuďte svoju vitalitu, zbavte sa svojich obmedzení a spoznajte liečivú silu svojej vlastnej sexuálnej energie. Vnímajte energiu v celom tele, ako postupne oživuje a ozdravuje vaše orgány, uvoľňuje bloky a nachádza cestu do miest, kde doteraz stagnovala.

 

Tao erotická masáž používa storočiami preverené ťahy, ktorých cieľom je postupné prebudenie a prečistenie energetických dráh tela a zbavenie mysle starostí a kolobehu myšlienok. Až po odblokovaní miest, kde sa naša ohnivá energia hromadí a stagnuje, vznikne priestor pre uvoľnenie tejto energie do celého tela. Bez napätia a vnútornej frustrácie, slobodne a hravo, môžeme prežiť extatický stav naplnenia, pocit vitality a sily.

 

Počas vykonávania presne daného postupu ťahov zostáva priestor pre vedomý dotyk masérky, ktorý svojou prítomnosťou prináša do tela liečivú energiu. Môže viesť k vedomému prežitiu energetického tela, k zážitku integrity a jednoty. Často vedie k uvoľneniu emocionálnych odtlačkov a uvedomenie si vnútornej krásy, sily a energie.

 

Tao erotická masáž pre mužov obsahuje techniku "prebudenia draka", kde sa masíruje srdcoví prstenec (žaluď, uzdička). Muž sa dostáva uvoľnene do svojej energie a tak môže vnímať svoje vzrušenie odlišne.

 

 Masáž prispieva k uvoľneniu napätia a môže riešiť problémy v oblasti sexuality. 

 

 

 

 

Taoistický majster Mantak Chia hovorí:

 

 "Ak nie sme schopní kultivovať našu sexuálnu silu ... 

 zistíme, že náš duchovný pokrok je často podkopávaný našimi 

 potlačenými sexuálnymi túžbami a emocionálnymi potrebami."